Sosega den Señor

Part 4- Inmunidad, Salu i su Prinsipionan

June 23, 2021 - 464 views

Den e episodio aki, nos lo sigi analisa ku un médiko mishonero enkuanto e propiedatnan di e diferente yerbanan ku ta boost nos sistema imunologiko i tambe diferente tratamentunan di awa (hidroterapia) pa alivia dolo i kombati malesanan manera Covid19. Tur esaki i mas nos lo ta analisando den e episodio aki.

P.S. Sigui share e video aki si e ta di bendishon pabo.